Kontakt os via telefon (+45) 73 70 25 99 , email kontakt@danauk.dk

Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder for køb og salg af varer hos DANAUK, Hjallerupvej 21, 9320 Hjallerup, Danmark, CVR-nr.: 42404314, til både private og erhvervsdrivende.

Alle auktioner samt kommissions salg afholdt af DANAUK afholdes efter dansk lovgivning.

Alle priser og gebyrer er ex. moms, med mindre andet er angivet direkte på auktionen eller kommissionssalget.

Betingelserne er gældende fra 1. oktober 2021.

Betingelserne er sidst opdateret 2. januar 2023.

1.0 Oprettelse som kunde

For at kunne afgive bud samt købe og sælge varer hos DANAUK, skal du oprette en kundeprofil, samt læse og bekræfte vores handelsbetingelser.

Ved køb i webshop er oprettelse af kundeprofil valgfrit. Hvis du opretter en profil, vil alle dine fakturaer og kvitteringer være tilgængelig på denne.

Faktura udstedes til Køber med de data, Køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på DKK 750.

DANAUK kan til enhver tid kræve indbetaling af depositum, som betingelse for at potentielle købere (bydere) afgivne bud er gældende på auktion.

Adgang til DANAUK må ikke afsløres eller videregives til tredjepart. Brugere af DANAUK forpligter sig til at sikre, at andre ikke har adgang til online konto samt login. DANAUK er ikke ansvarlig for eller forpligtet til at dække tab i forbindelse misbrug af online konto.

Ved kontooprettelse accepterer Køber og Sælger, at der ikke må brugen nogen form for automatisk eller manuel metode, til at kopiere eller overvåge vores website, samt afholde sig fra handlinger, der kan eller vil belaste vores systemer. Samtidig accepteres det ved registrering af konto, ikke at kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter udbudt af DANAUK, uden på forhånd at sikre udtrykkelig skriftlig tilladelse fra DANAUK.

2.0 Vurdering og varebeskrivelse

Vurderingen af en vare hos sælger/DANAUK auktionshus, er baseret på vores erfaring med salg af samme type vare, aktuelle markedstendenser samt sælgers forventninger til hammerslaget. Vurdering er ikke en eksakt videnskab, men en indikation. I sidste ende er det altid køberne, der bestemmer markedsprisen. Dermed kan prisen både blive højere eller lavere end vurderingen af aktivet.

Vi medtager kun varer, der er beskrevet og vurderet af vores eget personale. I tilfælde af at det er sælger (og ikke DANAUK) der beskriver varen, vil dette fremgå af udbudsmaterialet. Som udgangspunkt sælges alle varer som brugt eller tilsvarende. Derfor beskrives almindelig forventelig brugs- og aldersslitage ikke. Har en vare defekter, fejl og mangler, udover forventelig brugsslitage, forsøger vi at beskrive eller fotografere det. Det anbefales at komme til eftersyn for at sikre sig en vares stand og egenskaber. Alle angivelser af antal er ud fra et skøn og kan afvige.

2.1 Alle varer sælges som beset. Der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette inkludere, men er ikke begrænset til, ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder samt beskrivelse.

2.2 Det tilbydes at vores personale udarbejder en konditionsrapport, til nærmere beskrivelse af varens stand for kr. DKK 650 pr. påbegyndt time, udover hvad der fremgår af pkt. 2. Ved indhentning af ekstern vurdering, vil prisen være afhængig af den eksterne vurderings honorar/salær.

2.3 Paller, pallerammer samt andet embalage medfølger ikke.

2.4 Såfremt varen sælges af et konkursbo, sælges varen som den står og forefindes, samt uden ansvar for mangler af nogen art for DANAUK, konkursboet, kurator og skifteretten. Køber er ikke berettiget til erstatning eller kompensation i tilfælde af mangler af nogen art.

3.0 Budgivning og aftaleindgåelse

Når du byder på en af vores auktioner, hæfter du for alle bud afgivet ved anvendelse af dit kundenummer/bydernummer. Budgivning sker anonymt, og kun med offentliggørelse af dit kundenummer/bydernummer. Aktiver på auktionen sælges altid til højeste bud, uanset vurderingen, men begrænset af en evt. mindstepris fastsat af sælger. Er der fastsat en mindstepris, vil der informeres herom ved bekræftelse af bud. Hvis du opnår hammerslag for en vare, vil du modtage besked herom via valgte besked-former under din profil på www.danauk.dk.

3.1 Sælger er alene ansvarlig for, at varen er fri og ubehæftet ved auktionsstart.

3.2 Evt. finansiering af varer skal være afklaret senest på det tidspunkt auktionen afsluttes. Aftales der Køber og Sælger indbyrdes, at Køber indfrier eller overtager evt. hæftelser i forbindelse med køb af varen, forpligter Sælger sig til at sikre sig at Sælger kan fritgøres for sådanne forpligtelser overfor Køber før aftale om auktion indgås.

3.3 Sælger kan ikke byde på sin egen vare. Der kan heller ikke bydes på en vare, som man tidligere har udnyttet sin fortrydelsesret på. Vi forbeholder os retten til at slette de bud, vi ikke vurderer er i overensstemmelse med de nævnte regler.

4.0 Kommission

For hver vare der sælges, skal der af sælger betales en kommission til DANAUK. Kommissionen størrelse afhænger af:

 • Salgspris: kommission udgør min. 10% af salgsprisen.
 • Udgifter på matrikel når varen er i DANAUKs varetægt – betales af sælger
  • Timepris: DKK 650 pr. påbegyndt time, efter ordre.
  • Eksterne serviceydere kan fakturere en pris der er forskellig fra DANAUKs timepris, eller de eksternes honorar, efter ordre.

4.1 Specialgebyr på biler og motorcykler.

Biler:

 • Fast gebyr DKK 2.400

Motorcykler:

 • Fast gebyr DKK 2.100

5.0 Salær ved auktion

For hver vare der sælges, skal der både af sælger og køber betales et salær til DANAUK.

Køber (vinder af auktion):

 • Køber betaler et salær på 5% af vindende budsum, dog minimum kr. 50,00.

Sælger:

 • Sælger betaler et salær på 10% af vindende budsum, dog minimum kr. 50,00.

Når du sælger hos DANAUK, er det gratis, hvis ikke din vare bliver solgt.

6.0 Betaling

Købers betaling for varen skal ske via betaling på DANAUK’s hjemmeside, bankoverførsel eller MobilePay. Den købte vare betales straks hvis købt via webshoppen. For auktioner skal den købte vare skal være betalt indenfor 5 hverdage efter endt auktion.

MobilePay: 25 20 70

Bankoverførsel:
   Jutlander Bank / Sparekassen Danmark
   Reg. nr.: 9807
   Konto nr.: 2077763603
   IBAN: DK8698072077763603
   SWIFT: JUTBDK21

Betaling via webshop: Visa, Mastercard, MobilePay, ApplePay, GooglePay

6.1 Betales der ikke for varen ikke inden for den angivne frist, sendes der rykkere indeholdende et rykkergebyr. Reagere køber ikke rettidig inden for givne tidsfrist, betragtes dette som væsentlig misligholdelse, og aftalen betragtes som ophævet.

6.2 Der kan ikke bydes på andre varer hos os, så længe man ikke har betalt i overensstemmelse med vores vilkår om betaling.

6.3 Ved væsentlig misligholdelse forbeholder DANAUK sig retten til at ophæve aftalen, og kan tilbyde varen til tredjepart eller næsthøjeste bud. Køber som misligeholder aftalen er forpligtet til at betale godtgørelse i form af differencen mellem afgivet budsum samt salær, til DANAUK, i forhold den til aktuelle pris (plus 10%) varen har opnået fra ny køber. I tilfælde af at varen ikke straks kan afsættes, vil varen blive sat på auktion, hvorved køber som misligeholdt den oprindelige aftale forpligter sig til at dække alle rimelige omkostninger i forbindelse med afholdelse af ny auktion, samt afgive krav på evt. overskud ved ny auktion.

7.0 Udbetaling

Sælgers udbetaling for solgte varer afhænger af hvor varen er solgt:

7.1 Auktion: beløb for solgt vare via auktion udbetales 14 dage efter endt auktion.

7.2 Reolsalg: beløb for reolsalg udbetales d. 14. i hver måned.

8.0 Copydan afgift

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves følgeretsvederlag for værker af nyere danske og visse udenlandske kunstnere, som enten er nulevende eller ikke har været døde i mere end 70 år. Følgeretsvederlaget opkræves af Auktionshuset på vegne af kunstnernes organisation Copydan. Disse værker er mærket (CD) for Copydan ud for katalognummeret. Følgeretsvederlaget udgør 5 % af hammerslaget. Herunder er oversigten over de følgeretsvederlag, der skal betales:

 • 5% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms) der ligger mellem kr. 2.230,86 og kr. 371.810
 • 3% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms) der ligger mellem kr. 371.810 og kr. 1.487.240
 • 1% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms), der ligger mellem kr. 1.487.240 og kr. 2.602.670
 • 0,5% af den del af hammerslagsslagsprisen (ekskl. moms), der ligger mellem kr. 2.602.670 og kr. 3.718.100
 • 0,25% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms), der ligger over kr. 3.718.100

9.0 Moms

Varerne sælges efter de almindelige momsregler. Der bliver beregnet og pålagt moms af både hammerslagsprisen, købersalæret og hammerslagsgebyret og fakturerede/interne timepriser.

Hvis en momsregistreret virksomhed køber varen, kan der opnås momsfradrag efter de almindelige regler herom. Også ved handel i andre lande end Danmark, finder de almindelige momsretlige regler anvendelse. Proforma faktura skal betales før reel faktura fremsendes. Reel faktura fremsendes når DANAUK kan verificere betaling af proforma faktura.

10.0 Afhentning og levering

En vare der er købt hos os, kan afhentes i vores auktionshus, eller på et af DANAUKs anviste steder - afhængig af hver enkelt auktion og/eller kommisionssalg, f.eks. afhentning direkte ved sælger, eller andet anvisningssted - mod bevis for at købesummen er betalt (bevis i form af gyldig kvittering udstedt af DANAUK). Såfremt varen skal hentes et andet sted, fremgår det af varebeskrivelsen. Risikoen er sælgers frem til der er sket et salg til køber, og køber har betalt for varen. Ejendomsretten overgår til køber ved afhentning eller levering. Risikoen overgår til køber når varen er købt og betalt.

Som udgangspunkt, når der står inklusiv levering på annoncer, gælder dette kun al fastland i Danmark, samt danske øer med broer til fastlandet.

Ønskes der andre leveringsformer, kontakt da venligst DANAUK.

10.1 Afhentningsfrist

Varen skal afhentes senest 14 dage efter endt auktion.

Hvis den købte vare ikke afhentes inden afhentningsfristen, og varen ikke står på en af DANAUKs lokationer, skal varen flyttes til et af DANAUKs lokationer, med mindre andet er aftalt. Prisen for flytning af vare vil blive faktureret til køber.

10.2 Opmagasinering

Udenlandske og større opkøbere har mulighed for aftale om opmagasinering på DANAUKs lokationer. Kontakt DANAUK for nærmere aftale.

11.0 Omsalg

Såfremt der ikke betales for varen rettidigt efter vores betalingsvilkår, kan varen sælges til anden side efter køber er blevet sendt første rykker, og beløbet ikke er betalt inden for den i rykkeren angivne frist. Er der betalt for varen, men afhentes den ikke inden for den angivne afhentningsfrist, sendes der en rykkerskrivelse på købers regning, og vil herefter ligeledes af DANAUK kunne sælges til anden side. Køber hæfter for omkostninger til opbevaring og ethvert andet tab, der måtte opstå som følge af misligholdelsen.

Køber skal fortsat betale et salær til DANAUK der fastsættes ud fra det første køb, selvom varen efterfølgende sælges til anden side.

Købte varer, som ikke forefindes på DANAUKs lokationer på afhentningstidspunktet, skal flyttes til en DANAUK lokation for købers regning, såfremt køber ikke er i stand til at hente varen hos sælger, med mindre andet er aftalt.

12.0 Afbrydelse af auktion og tekniske forbehold

Når auktionen er startet, har sælger ikke længere mulighed for at tage varen tilbage. Tages varen tilbage før auktionen, skal sælger kompensere DANAUK for de omkostninger DANAUK har haft i forbindelse med vurdering, forberedelse af auktion mv., samt det fastsatte salær på 10% af vurderingsprisen, samt købers salær på 5% , som beregnes af minimumsprisen, eller den budpris der foreligger, alt efter hvad der er størst, når varen tages tilbage af sælger. Vi forbeholder os retten til at forlænge auktionen, trække varen tilbage fra auktionen eller lade auktionen gå om, hvis vi vurderer at det er hensigtsmæssigt, f.eks. ved mistanke om fejl, misbrug, tekniske forhold, ejerforhold, mv. Vi fraskriver os ansvaret for forsinkelser og tekniske fejl af enhver art. I tilfælde af DANAUK ser sig nødsaget til at genstarte en auktion, vil alle aktive bydere modtage besked herom hurtigst muligt.

13.0 Webshop

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber, og DANAUK ApS.

13.1 Dokumentation og vejledning

Hvis der er angivet at varen inkludere produktbeskrivelser og/eller brugervejledninger, følger disse med leverancen fra DANAUK.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra DANAUK, er denne af vejledende art.

13.2 Priser

Alle priser er i danske kroner, og inklusiv 25 % moms. Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. Priser er eks. fragt fra os til dig. Fragttype vælges i betalingsflowet.

Vi tager forbehold for udsolgte varer, tastefejl og prisændringer.

13.3 Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Dette foregår via din ordre, så du behøver ikke oplyse dit kontonummer til os.

14.0 Mangler og reklamation

Købelovens regler om mangler ved løsøre finder anvendelse på forholdet. Erkendes det at varebeskrivelsen efter vores vurdering var behæftet med fejl, eller at varen er i væsentligt dårligere stand end først antaget, har du ret til at annullere købet eller få et forholdsmæssigt afslag i prisen. Køber kan dog ikke kræve renter eller erstatning for andet tab, f.eks. en mistet videresalgsfortjeneste. Købet kan dog under alle omstændigheder ikke annulleres, såfremt varebeskrivelsen, hvorunder varen blev solgt, var overensstemmende med den på tidspunktet almindelige opfattelse af varen blandt eksperter.

15.0 Fortrydelsesret

Der er en ret til at fortryde købet 14 dage efter du modtog oplysninger om denne ret, eller 14 dage efter at du fik varen i din fysiske besiddelse. Fortrydelsesretten udøves ved skriftlig henvendelse til os.

15.1 Varen skal være returneret til os senest 14 dage efter meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Køber betaler selv omkostningerne til returnering. Varen kan kun returneres, såfremt den er i samme stand som ved auktionens foretagelse. Vi forbeholder os retten til at afvise returneringer, hvis varen ikke returneres i samme stand. Når varen er modtaget og godkendt af os, tilbagebetaler vi den fulde købesum.

15.2 Fortrydelsesretten gælder ikke for handler indgået med erhvervsdrivende.

15.3 Misbruges fortrydelsesretten ved gentagne gange at købe en vare, og derefter fortryde, forbeholder vi os retten til at fratage vedkommende sit kundenummer, og dermed muligheden for at handle med os.

15.4 Fortrydelsesretten gælder ikke for varer som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer eller plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.

16.0 Ændring af vilkår

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene. Ændringer oplyses på hjemmesiden eller ved mail til kunderne. Det er kundens eget ansvar at holde sig opdateret på handelsbetingelserne.

17.0 Ansvar og forsikring

Risikoen er sælgers frem til der er sket et salg til køber, og køber har betalt for varen. Ejendomsretten overgår til køber ved afhentning eller levering. Risikoen overgår til køber.

DANAUK har på intet tidspunkt ejendomsretten over varen, og er dermed ikke ansvar- eller forsikringsansvarlig på nogen måde, hverken ved tyveri, brand eller anden hændelig skade.

Ovenstående gælder for auktioner, kommissionssalg, opbevaring m.m.

17.1 Særlig ansvarsfraskrivelse for konkursbo

Såfremt det overdragne sælges af et konkursbo, sælges det som det er og forefindes og uden ansvar for mangler af nogen art for konkursboet, kurator og skifteretten.

Køber er således ikke berettiget til erstatning eller lignende kompensation i anledning af, at der konstateres mangler af nogen art ved det overdragne.

Der tages forbehold for tredjemands rettigheder i det overdragne, herunder ejendomsforbehold, idet det kan oplyses, at det ikke for nærværende er konkursboet bekendt, at der skulle være sådanne rettigheder.

18.0 Tyveri/sabotage

I tilfælde af tyveri, eller forsøg på tyveri, og sabotage, eller forsøg på sabotage, mod DANAUK, vil dette medføre politianmeldelse samt fuldstændig udelukkelse fra DANAUK.

19.0 Hælervarer og kopivarer

DANAUK bestræber sig for at sikre, at alle nødvendige dokumenter og oplysninger er til stede for at sikre en sikker handel.

Viser det sig, at du som køber har købt en stjålet eller kopi-vare, er det sælgers ansvar at tilbagebetale købesummen til køber.

DANAUK refunderer ikke udgifter betalt i forbindelse med købet.

20.0 Lukning af konto

DANAUK forbeholder sig ret til at kontrollere afgivet information i forbindelse med konto registrering. DANAUK kan til enhver tid, samt uden begrundelse, spærre for en brugers konto, samt udelukke vedkommende for adgang til DANAUK.

DANAUK forbeholder sig retten til at ekskludere personer eller virksomheder fra auktionssiden i tilfælde af misligeholdte aftaler, uaccepteret opførsel på auktionssiden samt DANAUKs fysiske lokationer, eller andre forhold der går imod DANAUKS retningslinjer.

21.0 Færdsel på DANAUK lokationer

Al færdsel på en af DANAUKs lokationer sker på eget ansvar.

22.0 Klager

Eventuelle klager sendes til os på kontakt@danauk.dk.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan også indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

23.0 Lovvalg og tvister

Tvister der opstår mellem os og vores kunder, undergives dansk ret og skal behandles ved Retten i Hjørring, Danmark.